Guru MIN 2 MOJOKERTO

Data Guru

 • NIP : 0001
  Nama : LASMIATI
  Jenis Kelamin : Perempuan
  Kelahiran : Ponorogo, 10 Juni 1996
  Guru Mata Pelajaran : Guru Kelas/Matematika
 • NIP : 196604062006041001
  Nama : Haiyan
  Jenis Kelamin : Laki-Laki
  Kelahiran : Mojokerto, 6 April 1966
  Guru Mata Pelajaran : Tematik
 • NIP : 198504182019031006
  Nama : Munif
  Jenis Kelamin : Laki-Laki
  Kelahiran : Bangkalan, 18 April 1985
  Guru Mata Pelajaran : Sejarah Kebudayaan Islam
 • NIP : 197411122011011002
  Nama : Akhid Afnan
  Jenis Kelamin : Laki-Laki
  Kelahiran : Lamongan, 12 November 1974
  Guru Mata Pelajaran : Fiqih
 • NIP : 197801282005012003
  Nama : Ninik Evianah
  Jenis Kelamin : Perempuan
  Kelahiran : Mojokerto, 28 Januari 1978
  Guru Mata Pelajaran : Guru Kelas
 • NIP : 198008292005012001
  Nama : Laili Faridah
  Jenis Kelamin : Perempuan
  Kelahiran : Mojokerto, 29 Agustus 2021
  Guru Mata Pelajaran : Guru Kelas
 • NIP : 198102132005012002
  Nama : Eko Indah Yuliani
  Jenis Kelamin : Perempuan
  Kelahiran : Sidoarjo, 13 Februari 1981
  Guru Mata Pelajaran : Guru Kelas
Top
 • Ikuti kami di